Chụp ảnh cưới giá rẻ | Chup anh cuoi gia re | Chup anh

Chup anh
 
Trang chủ
|
|
|
|
|
|
|
Liên hệ
 
Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý
0968157112

 
Chụp ảnh cưới giá rẻ | Chup anh cuoi gia re


GÓI SIÊU KHUYẾN MẠI CHỈ VỚI 1.990.000 VNĐ QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC :

·         01 ALBUM (15X21 ) 20 TRANG CHỤP TẠI STUDIO Chupanh.org
·         01 ẢNH PHÓNG (40X60 ) GỖ
·         01 ẢNH BÀN (20X30) GỖ
·         01 DVD LỒNG NHẠC
·         01 LẦN TRANG ĐIỂM 2 LẦN THAY VÁY VÀ LÀM TÓC CHO CÔ DÂU KHI CHỤP - 02 LẦN THAY TRANG PHỤC CHO CHÚ RỂ .
·         01 TÚI ĐỰNG ALBUM .

 
1.     GÓI KM AB – 01 TƯƠNG ỨNG 2.990.000 VNĐ :

-         01 Album ( 25 x 25 ) 20 trang hoặc (20 x 30 ) 20 trang – Chụp tại Studio
-         02 Ảnh phóng (50 x75 ) ép gỗ
-         01 Ảnh bàn 20 x 30 Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 03 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Lần trang điểm tại cửa hàng ngày cưới .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.

 
2.     GÓI KM AB -02 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 3.500.000 VNĐ 

         ( Miễn phí  chụp dã ngoại với 6 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 25 ) 20  Trang hoặc Album (20x30 ) 20trang
-         02 Ảnh phóng (50 x 75 ) ép gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 03 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.


                 Khuyến Mại trang điểm tại nhà < 30 km
 

3.      GÓI KM AB -03 TƯƠNG ỨNG VỚI SỐ TIỀN 3.890.000 VNĐ
            ( Miễn phí  chụp dã ngoại với 6 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 25 ) 24  Trang hoặc Album (20x30 ) 24 trang
-         02 Ảnh phóng (50 x 75 ) ép gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 03 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.
    

                 Khuyến Mại trang điểm tại nhà < 30 km

 
4.     GÓI KM AB -04 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 4.390.000 VNĐ 
         ( Miễn phí  chụp dã ngoại với 6 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 25 ) 30  Trang hoặc Album (20x30 ) 30 trang
-         02 Ảnh phóng (50 x 75 ) lụa khung(B5 ) hoặc (60x90) Ép gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 03 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.
    

              Khuyến Mại trang điểm tại nhà < 30 km

 
 
4.     GÓI KM AB -05 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 4.990.000 VNĐ 
           (Miễn phí chụp dã ngoại với 6 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 35 ) 24 Trang hoặc (30 x 30 ) 24 Trang
-         02 Ảnh phóng (60 x 90 ) ép gỗ hoặc 02 (50 x 75 ) Lụa Khung ( B5 )
-         01 Ảnh bàn (20 x 30 ) Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 04 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.
                     

                            Khuyến mại trang điểm < 30km
 

 
6.     GÓI AB -06 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 5.790.000 VNĐ 
            ( Chụp dã ngoại với 7 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 35 ) 30 Trang hoặc (30 x 30 ) 30 Trang
-         02 Ảnh phóng (60 x 90 ) ép gỗ hoặc 02 (50 x 75 ) Lụa Khung ( B5 )
-         01 Ảnh bàn (20 x 30 ) Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 04 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.
 

                              Khuyến mại trang điểm <50km

 
 
 
7.     GÓI  VIP 1 - ABV -01 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 7.000.000 VNĐ 
                 ( Chụp dã ngoại với 7 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 38 ) 30 Trang hoặc Album (35 x 35) 20 Trang.
-         03 Ảnh phóng (60 x 90 ) ép gỗ hoặc 03 (50 x 75 ) Lụa Khung ( B10 )
-         01 Ảnh bàn (20 x 30 ) Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 05 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.

                 
                    Khuyến mại trang điểm < 50km

 

 
 

8.     GÓI VIP 2 - ABV -02 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 8.500.000 VNĐ 
              ( Chụp dã ngoại với 8 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 25 x 38 ) 36 Trang hoặc (30 x 30 ) 36 Trang
-         03 Ảnh phóng (60 x 90 ) ép gỗ hoặc 03 (50 x 75 ) Lụa Khung ( B10)
-         01 Ảnh bàn (20 x 30 ) Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 05 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới và 01 Váy màu tiếp khách.
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.

                        kHUYẾN MẠI TRANG ĐIỂM < 50KM
 
 
 

8.     GÓI VIP 3 - ABV -03 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 9.500.000 VNĐ 
( Chụp dã ngoại với 8 địa điểm HN )
 
-         01 Album ( 30 x 45 ) 30 Trang  hoặc 2 Album ( 30 x 30 ) 30 Trang và 01 Album (25 x 25 ) 24 Trang.
-         03 Ảnh phóng (60 x 90 ) ép gỗ hoặc 03 (50 x 75 ) Lụa Khung ( B10 )
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 04 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới và một váy màu tiếp khách .
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album.
 
 
                  KHUYẾN MẠI TRANG ĐIỂM  < 100km

 
 
 
10.     GÓI VIP 4   ABV - 04 TƯƠNG ỨNG SỐ TIỀN 11.000.000 VNĐ 
                   ( Chụp dã ngoại với 8 địa điểm HN )
 
-                   01 Album ( 30 x 45 ) 36 Trang hoặc (30 x 30 ) 30 Trang và 01 Album (25 x 25) 30 trang.
-         03 Ảnh phóng (70 x 110 ) ép gỗ hoặc 03 (60 x 90 ) Lụa Khung ( B10 )
-         01 Ảnh bàn (20 x 30 ) Gỗ
-         02 DVD lồng nhạc.
-         01 Lần trang điểm , 05 lần thay váy và làm tóc cho Cô dâu khi chụp – 03 lần thay trang phục cho chú rể .
-         01 Váy ngày cưới và 01 Váy tiếp khách.
-         01 Áo dài ăn hỏi và 05 – 07 hoặc 09 Áo dài đỡ tráp .
-         Túi đựng Album .
-         Được coppy file gốc và file chỉnh sửa khi đã hoàn thiện Album

       KHUYẾN MẠI TRANG ĐIỂM 2 LẦN NGÀY CƯỚI & ĂN HỎI TẠI NHÀ CÔ DÂU.

CHupanh.org Nơi lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Bạn.


ĐỊA ĐIỂM CHỤP NGOÀI TRỜI TẠI HÀ NỘI :
 -   METROPOLE
-    VƯỜN HOA CON CÓC
-    TƯỢNG ĐÀI LÝ TỔ
 -   NHÀ HÁT LỚN
 -   KHÁCH SẠN HILTON
 -   BỜ HỒ .
-    CÔNG VIÊN BÁCH THẢO
-   CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT
-   HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
-   BÃI ĐÁ SÔNG HỒNG 
-   VƯỜN HOA NHẬT TÂN
-   NGÕ CHÙA KL .
 ĐỊA ĐIỂM QUÁN CAFÉ VÀ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI :
-          BLANCE                                                                         1.000.000VNĐ
-          QUÁN CAFÉ  SUMVILLA                                                500.000VNĐ
-          QUÁN CAFÉ  ALIGN                                                        500.000VNĐ
-          VƯỜN NHÃN GIA LÂM                                                   500.000VNĐ
-          QUÁN CAFÉ AVARTA                                                     500.000VNĐ
-          QUÁN CAFÉ  ESCAPE                                                    500.000VNĐ
-          QUÁN CAFÉ HOME                                                         500.000VNĐ
-          THÀNH CỔ ĐƯỜNG LÂM                                            1.000.000VNĐ
-          THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN                                           2.000.000VNĐ
-          KHU NHÀ THỜ ĐỔ BA VÌ                                             2.000.000VNĐ
-          THIÊN SƠN SUỐI NGÀ                                                 3.000.000VNĐ
-          KHU DU LỊCH HỒ ĐẠI LẢI – FLAMIGO                      7.000.000VNĐ
-          MỘC CHÂU :                                                                  8.000.000VNĐ
-          TUẦN CHÂU HẠ LONG                                              10.000.000VNĐ
-          ĐÀ LẠT                                                                        30.000.000VNĐ
-          PHAN THIẾT                                                                50.000.000VNĐ
  chup anh cuoi

chup anh cuoi

chup anh cuoi

Chụp ảnh cưới giá rẻ | Chup anh cuoi gia re | Chup anh

 

  Ảnh cưới, nghệ thuật, chân dung và sự kiện.

    DC : 352 Thái Hà HN

    LH 0968157112 Website : Chụp ảnh cướiThiết kế website & seo:ogo.vn

Chụp ảnh cưới áo đôi | Chụp ảnh cưới tại Biên Hòa | Chụp ảnh cưới tại Nghệ An | Chụp ảnh cưới tại Tuần Châu | Chụp ảnh cưới tại Hạ Long | Chụp ảnh cưới tại Thanh Hóa | Chụp ảnh cưới tại Huế | Chụp ảnh cưới theo phong cách Vintage ở Bắc Kinh | Chụp ảnh cưới tại Mũi Né | Chụp ảnh cưới tại Singapore | Chụp ảnh cưới tại Vũng Tàu | Chụp ảnh cưới tại Nha Trang | Chụp ảnh cưới tại Đà Nẵng | Chụp ảnh cưới tại Sóc Sơn | Chụp ảnh cưới trong studio tại TP HCM | Chụp ảnh cưới đẹp tại TP HCM | Chụp ảnh cưới tại các quán cà phê | Chụp ảnh cưới dã ngoại tại TP HCM | Chụp ảnh cưới tại TP HCM | Chụp ảnh cưới ở Đà Lạt | Chụp ảnh chụp anh cưới Malaysia | Chụp ảnh chup anh cưới Phú Quốc | Chụp ảnh cưới tại mỹ | Chụp ảnh tại quán cà phê ở Hà Nội | Chụp ảnh cưới trong studio tại Hà Nội | Chụp ảnh cưới tại Hồ Gươm | Chụp ảnh cưới tại cầu Long Biên | Chụp ảnh Nơi chụp ảnh cưới đẹp | Chụp ảnh nghệ thuật | Chụp ảnh cưới đẹp | Chụp ảnh gia đình giá rẻ | Chụp ảnh gia đình đẹp | Chụp ảnh ngoài trời | Chụp ảnh ngoài trời giá rẻ | Chụp ảnh cưới dã ngoại tại Hà Nội | Chụp ảnh cưới dã ngoại | Chụp ảnh cưới giá rẻ | Chụp ảnh cho bé đẹp | Chụp ảnh cho bé giá rẻ | Chụp ảnh Hàn Quốc | Chụp ảnh cưới tại Hà Nội | Chụp ảnh cưới trong studio | Chụp ảnh cưới trong nhà | Chụp ảnh cưới ngoại cảnh giá rẻ | Chụp ảnh cưới trọn gói | Chụp ảnh cưới đẹp ở Hà Nội | Chụp ảnh gia đình | Chụp ảnh cưới ở Sài Gòn | Chụp ảnh cưới Phú Quốc | Chụp ảnh cưới Trung Quốc | Chụp ảnh cưới Hội An | Chụp ảnh cưới Mộc Châu | Chụp ảnh cưới tại Thái Lan | Chụp ảnh Cảnh sắc Mai Châu | Chụp ảnh chân dung | Chụp ảnh cho Teen giá rẻ | Chụp ảnh cho bé yêu | Chụp ảnh thời trang | Chụp ảnh cưới ở Hoàng thành Thăng Long | Chụp ảnh Cho bé | Chụp ảnh cưới giá rẻ | Chụp ảnh Cho Teen | Chụp ảnh gia đình ở hà nội | Chụp ảnh cưới ở nước ngoài. | Chụp ảnh Hoa Gạo - Chùa Trầm | Chụp ảnh cưới ở Mộc Châu – Sơn La | Chụp ảnh cưới ở Hà Nội